Yusong Zhang | The Inspiration Room

Yusong Zhang is an art director with Grey Canada, based in Toronto.

Website: yusongzhang.com
Linkedin: linkedin.com/pub/yusong-zhang/23/b23/99a